1. Wat Is Storytelling?

In 2018 heb ik deze definitie van Storytelling bedacht.

Storytelling is sense making. Making sense of you, of your profession and your (professional) identity.
Making sense of the world around you. 

Onderstaande definitie heb ik er later aan toegevoegd.

Storytelling is het

vertellen van verhalen
in woord,beeld en
geluid om onszelf en de wereld om
ons heen te begrijpen en de
ander te laten
voelen wat wij voelen.

Storytellingis hip and happening. Echter, storytelling is onze oudste vorm van communicatie en geen voorbijgaande marketing trend. De eerste vorm van storytelling is in 1940 in de grotten van Lascaux in Zuid Frankrijk ontdekt, door een groep kinderen. Grottekeningen die stammen uit de periode tussen 15000-13000 B.C. Dit is de tekening die je hier op de achtergrond ziet. 

Traditioneel zijn mondelinge verhalen van generatie op generatie overgedragen. Niemand weet wanneer het eerste verhaal werd verteld. In de gloed van een kampvuur door een oude wijze indiaan? Door jagers met verhalen over heldendaden? Of, door vrouwen die met verhalen de angst van hun kinderen wilden verjagen?

We zullen het nooit echt weten. De geschiedenis laat zien dat de verhalen zeer divers waren. Mythen, legendes, sprookjes, trickster verhalen, fabels, spookverhalen, heldenverhalen en epische verhalen. Deze verhalen werden herhaaldelijk verteld. Ze weerspiegelden de wijsheid en kennis van mensen over de eeuwen heen.

De meeste historici en psychologen geloven dat verhalen vertellen een van de vele dingen is die onze menselijke identiteit vormen en onze menselijkheid definiëren. Verhalen geven vorm aan onze waarden, normen, overtuigingen, identiteit, cultuur, dromen, wereldbeeld, verlangens, maar ook aan onze vooroordelen, meningen en afkeer.

Ieder van ons heeft minstens één storyteller in onze familie of omgeving. Een oma, opa, oom, tante, vader, moeder… die verhalen vertelt. 

Wat is storytelling in een professionele context?

Het vertellen van geloofwaardige verhalen in een specifieke context afgestemd op je publiek, je klant, medemens. doelgroep… Deze verhalen zorgen ervoor dat hij/zij de informatie die je wilt overbrengen als een samenhanged geheel ziet, begrijpt en er emotioneel door geraakt wordt. Zo kan hij/zij de informatie beter onthouden. Zo komt je boodschap over.

Het beste voorbeeld dat ik ooit gehoord heb en dat de werking van verhalen het beste illustreert, is het verhaal die ik ooit van een spreker hoorde. 

Zijn hond  had een tijd een huidaandoening en moest daar pillen voor slikken. Dat weigerde ze om te doen, met alle gevolgen van dien. Totdat hij de pil verstopte in een stuk worst. Toen at ze de worst met pil en al.

Dat is dus hoe verhalen werken.

Wanneer je de droge feiten of informatie verpakt in een verhaal dat mensen gretig opeten, dan weet je zeker dat je informatie overkomt en wordt onthouden.

 

 OPDRACHT (gebruik je werkboek)

  1. Wie in jouw familie en/of vriendenkring vertelt verhalen? 
  2. Onthoud je haar/zijn verhalen? Waarom?
Translate »
Wat onze klanten zeggen
19 beoordelingen